Zapraszamy na nowy serwis internetowy : kg-legal.eu
pl en de
twitter  g  f  in 
Kancelaria
KG LEGAL

Odszkodowania w sprawach transgranicznych


Kancelaria KG Legal specjalizuje się w odszkodowaniach w sprawach transgranicznych z tytułu zdarzeń poza granicami RP. Prowadzimy sprawy z tytułu odpowiedzialność w transporcie lotniczym, morskim, kolejowym i drogowym (przewóz osób, fracht-cargo).

Nasza specjalizacja obejmuje transgraniczne postępowania odszkodowawcze z tytułu nieszczęśliwego wypadku. W ramach tej specjalizacji reprezentujemy polskich Klientów w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielem poza granicami RP. Wsparcie kancelarii w tych sprawach polega na pomocy językowej przy interpretacji i ocenie skutków prawnych dokumentów w postępowaniach odszkodowawczych prowadzonych poza granicami RP, takich jak: umowy, polisy ubezpieczeniowe, ogólne warunki ubezpieczenia czy regulaminy, w języku niemieckim i angielskim. 

Świadczymy także pośrednictwo kancelarii w kontakcie naszych Klientów z zagranicznymi kancelariami lokalnymi. Nasza pomoc prawna jest świadczona na gruncie przepisów unijnych regulujących odpowiedzialność z tytułu zobowiązań pozaumownych oraz prawa międzynarodowego, a w tym międzynarodowego prawa umów gospodarczych. Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach wpadkowych przed polskim sądem z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, w szczególności w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, uznanie za zmarłego, ustanowienie opieki. 

Doradzamy także w sprawach odszkodowań wypłacanych z ubezpieczenia. W tym zakresie dokonujemy analiz ogólnych warunków ubezpieczenia oraz oceny prawnej szans powodzenia sprawy. Świadczymy także pośrednictwo w kontakcie z prawnikami kancelarii zagranicznych, bezpośrednio prowadzącymi sprawę odszkodowawczą przeciwko sprawcy lub ubezpieczycielowi przed obcym sądem poza granicami RP. W ramach takiej współpracy dokonuje myprawnej oceny ryzyka braku wypłaty odszkodowania z perspektywy międzynarodowych regulacji prawnych. Zajmujemy się także szacowaniem kosztów postępowania transgranicznego oraz kosztów obsługi prawnej zagranicznego prawnika.


Kancelaria KG-Legal specjalizuje się
także w transgranicznych postępowaniach odszkodowawczych w sprawach z zakresu odpowiedzialności w transporcie lotniczym, morskim, drogowym i kolejowym (przewóz osób, fracht-cargo). W ramach tej specjalizacji świadczymy doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności cywilnej spedytora międzynarodowego, głównego i borderowego, a także przewoźnika w międzynarodowych przedsięwzięciach transportowych. Doradzamy w zakresie ubezpieczenia cargo w międzynarodowym transporcie. Nasza specjalizacja obejmuje transgraniczne postępowania likwidacyjne przed ubezpieczycielem poza granicami RP w sprawach spedycji gałęziowej: portowo-morskiej, kolejowej, samochodowej, żeglugi śródlądowej i lotniczej lub multimodalnej.

Nasza specjalizacja to także:
  1. doradztwo prawne w transgranicznych sprawach odpowiedzialności umownej międzynarodowych przewoźników z tytułu nienależytego wykonania umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów (konwencja CMR);
  2. wsparcie prawne w transgranicznych sprawach odpowiedzialności umownej przewoźników z tytułu nienależytego wykonania umowy o transgraniczny zarobkowy przewóz lotniczy cargo (konwencja Montrealska);
  3. doradztwo prawne na gruncie międzynarodowego prawa przewozu ładunku morzem (Reguły Haga-Visby);
  4. doradztwo prawne w transgranicznych sprawach odpowiedzialności umownej międzynarodowych przewoźników z tytułu nienależytego wykonania umowy o zarobkowy przewóz kolejowy (konwencja COTIF/CIM);
  5. pomoc prawna na gruncie przepisów unijnych regulujących odszkodowania i pomoc dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (rozporządzenie (WE) nr 261/2004).

Prowadzimy sprawy z zakresu odpowiedzialności biur podróży z tytułu nienależytego wykonania umowy o usługę turystyczną, a w tym świadczymy doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie wykonania umowy o usługę turystyczną poza granicami RP.

Newsletter KG Legal

Otrzymuj informacje
o nowościach na portalu gospodarczym KG Legal

Kontakt:

ico tele 00 48 12 263 46 74
00 48 12 426 47 35
ico tele  Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku
od godziny 9:00 do godziny 18:00
 
ico mail office@kg-legal.pl  ico mail  KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI - SPÓŁKA PARTNERSKA.   
 faks: 00 48 12 426 47 43   KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH   
Siedziba kancelarii: ulica Świętej Anny 9
31-008 Kraków
  NIP: 6772407578; REGON: 365354092; Nr KRS: 0000635779
Numery kont w DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. tutaj
 
stopka logo2

Wyróżnienia i organizacje partnerskie:

                     
ABA_LOGO.png    KLASTER LIFESCIENCE    BioLawEurope

  indyjsko_polska.jpg      
                         
Legal_Awards_2015_Winner.png   Corporate INTL KG LEGAL   KIRP   aipl.jpg   CORPORATE_LIVEWIRE_GLOBAL_AWARDS_2016.jpg        
NOTA PRAWNA IMPRESSUM DISCLAIMER 
2014 (c) KG LEGAL 
  Tworzenie stron internetowych hauerpower
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
strzalka do gory