Zapraszamy na nowy serwis internetowy : kg-legal.eu
pl en de
twitter  g  f  in 
Kancelaria
KG LEGAL
Portal Gospodarczy
KG Legal arr portal
 
pl de ru en  

Branża TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)

Kancelaria koncentruje swoją działalność na doradztwie prawnym w międzynarodowym i krajowym przewozie osób i towarów, logistyce i spedycji międzynarodowej. Uwzględniamy transgraniczne problemy prawne branży TSL budując usługi prawne w oparciu o prawo polskie, unijne i międzynarodowe. Doradzamy w szczególności na gruncie prawa międzynarodowego, w tym konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR, konwencji Montrealskiej, Reguł Haskich i konwencji COTIF/CIM.

Nasza aktywność zawodowa celuje w rynkowe potrzeby podmiotów sieci frachtowych i korytarzy transportowych. Stąd też opieramy naszą aktywność na zagadnieniach prawa transportowego, logistyki i spedycji międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcamy prawnym aspektom transportu intermodalnego oraz prawnym kwestiom w logistyce dostaw towarów masowych. Posiadamy doświadczenie prawne związane z międzynarodowymi listami przewozowymi CMR.

Dlatego stale budujemy sieć międzynarodowych kontaktów z podmiotami świadczącymi lokalną pomoc prawną w krajach UE i spoza UE. Dzięki aktywności międzynarodowej, KG Legal posiada potencjał doradztwa w zakresie odpowiedzialności w transporcie lotniczym, morskim, drogowym i kolejowym (przewóz osób, fracht-cargo), poprzez doradztwo prawne w zakresie:
 1. odpowiedzialności cywilnej spedytora międzynarodowego, głównego i borderowego, a także przewoźnika w przedsięwzięciach transportowych międzynarodowych kontraktów handlowych;
 2. ubezpieczeń cargo w przedsięwzięciach transportowych międzynarodowych kontraktów handlowych.
Doradzamy w transgranicznych postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielem poza granicami RP w sprawach spedycji gałęziowej: portowo-morskiej, kolejowej, samochodowej, żeglugi śródlądowej, lotniczej lub multimodalnej.

KG Legal w szczególności:
 1. doradza w transgranicznych sprawach odpowiedzialności umownej międzynarodowych przewoźników z tytułu nienależytego wykonania umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów (konwencja CMR);
 2. świadczy wsparcie prawne w transgranicznych sprawach odpowiedzialności umownej przewoźników z tytułu nienależytego wykonania umowy o transgraniczny zarobkowy przewóz lotniczy cargo (konwencja Montrealska);
 3. doradza na gruncie międzynarodowego prawa przewozu ładunku morzem (Reguły Haga-Visby);
 4. świadczy doradztwo prawne w transgranicznych sprawach odpowiedzialności umownej międzynarodowych przewoźników z tytułu nienależytego wykonania umowy o zarobkowy przewóz kolejowy (konwencja COTIF/CIM).
Naszą kompleksową ofertę prawną w specjalizacji TSL dedykujemy m.in. krajowym i międzynarodowym przewoźnikom, spedytorom, importerom oraz podmiotom branży ubezpieczeniowej tego sektora. W tym zakresie oferujemy:
 1. doradztwo prawne w zakresie prawa ubezpieczeniowego i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
 2. doradztwo prawne w przewozach krajowych osób i towarów;
 3. pomoc prawną w zakresie zagadnień czasu pracy kierowców;
 4. doradztwo prawne współpracy biznesu TSL z branżą nowych technologii;
 5. współpracę w oparciu o aspekty prawne oprogramowania w logistyce;
 6. analizę prawną umów leasingu i pożyczki; alternatywnych źródeł finansowania inwestycji TSL;
 7. pełną obsługę prawną inwestycji nieruchomości magazynowych.

Doradzamy w dziedzinie prawa zamówień publicznych, a także w postępowaniach przetargowych. W tym zakresie nasze doradztwo to:

 1. analizy prawne specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 2. pośrednictwo prawne we współpracy podmiotów w łańcuchu dostaw TSL; negocjacje handlowe zasad współpracy.
Dla naszych Klientów interpretujemy przepisy postępowania administracyjnego, a także reprezentujemy ich interesy przed polskimi urzędami administracji. Nasza praktyka prawna to również prawo celne i prawo morskie.

Jesteśmy wsparciem dla rynku zabezpieczeń logistyki dóbr wartościowych, w tym dla producentów urządzeń zabezpieczających w transporcie i plomb.

Nasza pomoc prawna na rzecz polskich przedsiębiorców z branży TSL w funkcjonowaniu na rynku UE realizuje się także poprzez pośrednictwo prawne w kontaktach ze specjalistycznymi zagranicznymi kancelariami lokalnymi.

Świadczymy także pomoc językową przy interpretacji i ocenie skutków prawnych specjalistycznych tekstów prawniczych w języku niemieckim i angielskim.

Newsletter KG Legal

Otrzymuj informacje
o nowościach na portalu gospodarczym KG Legal

Kontakt:

ico tele 00 48 12 263 46 74
00 48 12 426 47 35
ico tele  Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku
od godziny 9:00 do godziny 18:00
 
ico mail office@kg-legal.pl  ico mail  KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI - SPÓŁKA PARTNERSKA.   
 faks: 00 48 12 426 47 43   KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH   
Siedziba kancelarii: ulica Świętej Anny 9
31-008 Kraków
  NIP: 6772407578; REGON: 365354092; Nr KRS: 0000635779
Numery kont w DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. tutaj
 
stopka logo2

Wyróżnienia i organizacje partnerskie:

                     
ABA_LOGO.png    KLASTER LIFESCIENCE    BioLawEurope

  indyjsko_polska.jpg      
                         
Legal_Awards_2015_Winner.png   Corporate INTL KG LEGAL   KIRP   aipl.jpg   CORPORATE_LIVEWIRE_GLOBAL_AWARDS_2016.jpg        
NOTA PRAWNA IMPRESSUM DISCLAIMER 
2014 (c) KG LEGAL 
  Tworzenie stron internetowych hauerpower
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
strzalka do gory